Gatiep

Meraai is dieklaagster in 'n verkragtingsaak teen Gatiep.

Sy lewer getuienis indie getuiebank soos volg:

"Nei djou Onner,ek staan nogal soe en eitkyk by my venstetjie na onne toe en ek sien die"Blue Bulls bus" verby kom.

Skielik, soos djy kansê HABANA, verskyn Gatiepie hier vlak agter my.

Hy klap die venstetjievan boe af agter my nek. Vas! En daa staat ek toe – ek kan nie bewieg nie.

Djou Onner, (en sy pik'n traantjie) toe violate hy my somme van agter af!"

Gatiepie se prokureurkom aan die beurt tydens kruisondervraging en vra vir Meraai waarom sy dangeensins geskree het tydens die daad nie.

Haar antwoordvolg ewe kordaat:

"Nei djou Onner,netnou dink die mense ek support die Bulls!"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *